Ösztöndíjak, pályázatok

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány tudományos kutatási pályázata

  A pályázat célja: a Magyar Pulmonológiai Alapítvány alapító okiratában meghatározott szakmai célok megvalósításának elősegítése valamint a hazai tüdőgyógyászattal kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása

  A tudományos kutatási pályázat keretösszege 9 millió forint.
  Egy pályázattal maximálisan 1,5 milló forint nyerhető el.

  E pályázat beadási határidejei a következők:

  - minden év december 31.

  A pályázatot elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára ( mikoss@koranyi.hu ) szükséges elküldeni.

  További hasznos információk a kapcsolódó dokumentumokban olvashatók!

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata külföldi konferencián történő részvétel támogatására

  A pályázat célja: A Magyar Pulmonológiai Alapítvány szeretné elősegíteni pályázatával a hazai tüdőgyógyászok számára a külföldi konferenciákon való szereplés lehetőségét.

  A pályázati támogatás 200 000 (kettőszázezer) forint, amennyiben a pályázó első szerzős, elfogadott előadással, vagy poszterrel, külföldi kongresszusi részvételhez kér támogatást.

  A pályázatot írásban kell beküldeni a Magyar Pulmonológiai Alapítvány titkárságára (Magyar Pulmonológiai Alapítvány, 1529 Budapest, Pihenő út 1.)

  Részletek a "kapcsolódó dokumentumok"-ban

 • A Magyar Pulmonológiai Alapítvány készségfejlesztő pályázata a tüdőgyógyászat és a gyermektüdőgyógyászat területén dolgozó fiatal orvosok részére

  Évente 5 pályázó részesülhet a támogatásban. A pályázat célja: Az ERS által kiírt, tudást és készséget gyarapító kurzusokon való részvétel biztosítása az alábbi feltételeknek megfelelő orvosok részére. A támogatás összege: 300 000 Ft. A pályázat beadásának feltételei: -a pályázónak legalább két teljes évi MTT tagsággal kell rendelkeznie igazolt tagdíjfizetéssel -35 év alatti életkor -a magyar tüdőgyógyászat területén dolgozik -ERS tagsági bejelentkezés igazolása -angol nyelvvizsgát igazoló okirat -a tanfolyamon való részvételt igazoló hivatalos eredeti dokumentum Megjegyzés: egy személy két évente pályázhat újra A pályázat beadásának határideje: minden év március 31. Beküldés módja: Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT) titkárságának ( mtt.titkarsag@koranyi.hu ), másolatban a Magyar Pulmonológiai Alapítvány (MPA) titkárságára ( mikoss@koranyi.hu ). Döntés A titkárság továbbítja a pályázatot az MTT Tudományos Bizottsága elnökéhez. Az MTT Tudományos Bizottság javaslatára az MTT Elnökségének véleményével az MPA Kuratóriuma dönt a pályázat elnyeréséről.

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány ösztöndíja a tüdőgyógyászat tárgyában kimagasló eredményt elérő hallgatók gyakorlati képzéséhez

  Az ösztöndíj célja: A tüdőgyógyászat terén kimagasló tanulmányi eredményt elérő hallgatók speciális gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkedhetnek olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem, vagy nem a kellő menniységben oktatnak.

  A támogatás összege: Az alapítvány 100000 forintot biztosít támogatásként az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak.

  A gyakorlat helye: A MTT elnöksége az adott tanév képző helyeit évente határozza meg, s teszi közzé azokat a MTT honlapján.

  Az ösztöndíj megpályázásának részletei a kapcsolódó dokumentumokban olvasható!

 • Magyar Pulmonológiai Alapítvány pályázata tudományos minősítés megszerzésének támogatására

  A pályázat a tüdőgyógyászat területén tevékenykedő szakemberek számára szeretné elősegíteni a tudományos minősítés megszerzését.

  A pályázó külföldi továbbképzésének ideje alatt (maximum 12 hónapig) havi 1200 Euro-nak megfelelő valuta támogatásban részesül.

  Hazai továbbképzés esetén havi 150000 forint támogatásban részesülhet.

  A pályázó vállalja, hogy a támogatott kutatási időszakot követően 5 éven keresztül Magyarországon, a tüdőgyógyászat területén dolgozik. A pályázatok beadási határideje minden évben március 31. További részleteket a kapcsolódó dokumentumban olvashat.

 • A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata TDK-s egyetemi hallgatók számára (2016.)

  A 2016/2017-es tanévben a TDK konferencián pulmonológiai témával szereplő hallgatók ismét pályázhatnak a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 100 000 Ft-os támogatására. Az első szemeszterben 4 hallgatót áll módunkban jutalmazni. Az elhangzott előadás után kérjük, hogy az előadás címét és az absztraktot a konferencia programjával együtt a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Tudományos Bizottsága elnökének, dr. Balikó Zoltánnak küldjék meg e-mailben (cím: baliko.zoltan@gmail.com), másolatban pedig a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkárságának (mtt.titkarsag@koranyi.hu). A pályázatokat a szemeszter végén a Tudományos Bizottság bírálja el. Az előadások absztraktját a társaság Medicina Thoracalis c. lapjában megjelentetjük. Dr. Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke

 • Kováts Ferenc Emlékérem

  Az emlékéremmel a korszerű magyar pulmonológiát megalapozó és iskolateremtő Kováts Ferenc sen. munkásságáról kíván a Magyar Tüdőgyógyász Társaság megemlékezni. (Részletek a csatolt dokumentumban.)