Tagsági információk

Online tagdíj befizetés

Amennyiben felhasználói adatait nem tudja, kérjük használja
Adatemlékeztető szolgáltatásunkat, vagy írjon a support@tudogyogyasz.hu e-mail címre!

MTT tagsági díj

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság tagdíja 2023. január 1-től kezdődően:

  • Rendes tagok (35 és 65 év között): 12.000 - Ft.
  • 35 év alattiak: 6.000 - Ft.
  • 65 év felettiek: 6.000 - Ft.
  • 75 év felettiek: ingyenes


Banki átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni:
"MTT tagdíj és megfelelő évszám"
(pl.: Dr. Minta Miklós, tagdíj, 2023)

A tagdíj befizetésről szóló számlát a rendszer az év végi zárást követően állítja ki. Amennyiben valakinek már év közben szüksége lenne a számlára, az jelezze legyen szíves vagy az utalás közleményeként, vagy az mtt.titkarsag@koranyi.hu email címre, esetleg telefonon a 70-318 0566-os mobilszámon (akár sms-ben is).

Jelentkezés

Felhívjuk a Társaság soraiba újonnan jelentkezők figyelmét, hogy az MTT új Alapszabálya alapján a Társaság tagja csak általános orvosi alapdiplomával rendelkező személy lehet.

Általános orvosi alapdiplomával rendelkező jelentkezőinket kérjük, hogy a Titkárság címére (mtt.titkarsag@koranyi.hu; postacím: MTT Titkárság, 1121 Budapest, Pihenő út 1.) írásbeli ajánlást szíveskedjenek eljuttatni.

Az Alapszabály szerint: A rendes tag felvételéhez legalább egy, az MTT már rendes tagjának az írásbeli ajánlása szükséges. A belépési nyilatkozatot az Alapszabály előírásai figyelembe vételével a Főtitkár bírálja el. Ha a belépő a tagság feltételeinek megfelel, erről nem kell külön döntést hozni. Ha a Főtitkár úgy ítéli meg, hogy a belépő a feltételeknek nem felel meg, a kérdésben a Vezetőség határoz. A Vezetőség határozatával szemben nincs jogorvoslati lehetőség.
Az írásbeli ajánlás megküldését követően a felvételről email-ben tájékoztatjuk a jelentkezőt, melyben egyúttal megadjuk a web-rendszer használatához szükséges belépési adatokat is.