Tagsági információk

Online tagdíj befizetés

Amennyiben felhasználói adatait nem tudja, kérjük használja
Adatemlékeztető szolgáltatásunkat, vagy írjon a support@tudogyogyasz.hu e-mail címre!

MTT tagsági díj

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság tagdíja 2015. január 1-től kezdődően:

  • 35 év felettiek: 5.000 - Ft.
  • 35 év alattiaknak: 3.000 - Ft.
  • 65 év felettiek: 1.000 - Ft.


Banki átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni:
"MTT tagdíj és megfelelő évszám"
(pl.: Dr. Minta Miklós, tagdíj, 2016)

Jelentkezés

Felhívjuk a Társaság soraiba újonnan jelentkezők figyelmét, hogy az MTT új Alapszabálya alapján a Társaság tagja csak általános orvosi alapdiplomával rendelkező személy lehet.

Általános orvosi alapdiplomával rendelkező jelentkezőinket kérjük, hogy a Titkárság címére (mtt.titkarsag@koranyi.hu; postacím: MTT Titkárság, 1121 Budapest, Pihenő út 1.) írásbeli ajánlást szíveskedjenek eljuttatni.

Az Alapszabály szerint: A rendes tag felvételéhez legalább egy, az MTT már rendes tagjának az írásbeli ajánlása szükséges. A belépési nyilatkozatot az Alapszabály előírásai figyelembe vételével a Főtitkár bírálja el. Ha a belépő a tagság feltételeinek megfelel, erről nem kell külön döntést hozni. Ha a Főtitkár úgy ítéli meg, hogy a belépő a feltételeknek nem felel meg, a kérdésben a Vezetőség határoz. A Vezetőség határozatával szemben nincs jogorvoslati lehetőség.
Az írásbeli ajánlás megküldését követően a felvételről email-ben tájékoztatjuk a jelentkezőt, melyben egyúttal megadjuk a web-rendszer használatához szükséges belépési adatokat is.


Jelentkezés a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Társult Egyesületébe

Általános orvosi alapdiplomával nem rendelkező jelentkezőink (fogorvos, gyógyszerész, egészségügyi szakdolgozó, hallgató – egészségügyi oktatásban, egyéb eü. ill. nem eü. foglalkozással) a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Társult Egyesületébe (MTTTE) léphetnek be.

Kitöltés után kérjük megküldeni email-ben az mtt.titkarsag@koranyi.hu címre, valamint postai úton az MTT Titkárság, 1121 Budapest, Pihenő út 1. címre.

  • Az MTTTE tagdíj évi: 2.000 - Ft.