Híreink

A Magyar Pulmonológiai Alapítvány ösztöndíja egyetemi hallgatók nyári gyakorlati képzéséhez

2023. 06. 12. | MTT

Jelentkezési határidő: 2023 június 30.

Az ösztöndíj célja:
- a tüdőgyógyászat iránt érdeklődő egyetemi hallgatók gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkednek a pulmonológiai betegellátás gyakorlatával, valamint olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem, vagy nem kellő mélységében oktatnak
- a felnőtt tüdőgyógyász utánpótlás nevelés támogatása

Időtartam: 4 hetes nyári gyakorlat

Évenként elnyerhető ösztöndíjak:
- egyetemenként 2 fő
- további 2 helyre pályázhatnak határon túli magyar hallgatók is (képzésük csak egyetemtől független képzőhelyen valósulhat meg)

Az ösztöndíj feltétele:
- a belgyógyászati propedeutika tantárgy teljesítése (illetve határon túli hallgatók esetén ennek megfelelő min. egy féléves tárgy teljesítése)

A támogatás összege:
- egyetemi klinikán töltött gyakorlat esetén 100 000 (egyszázezer) forint
- egyéb képzőhelyen töltött gyakorlat esetén 200 000 (kettőszázezer) forint
Igény esetén a gyakorlaton részt vevő hallgatók szállásáról a fogadó képzőhely gondoskodik. Egy hallgató egy alkalommal részesülhet ösztöndíjban.

Bírálati szempontok:
- a hallgató motivációja
- a pulmonológia tantárgy teljesítése előnyt jelent, de nem feltétel
- belgyógyászat (propedeutika és egyéb szakágak) valamint pulmonológia tárgyból szerzett érdemjegy
- egyéb klinikai, kutatási vagy egyetemi aktivitás

Beküldendő dokumentumok:
- önéletrajz, külön kiemelve a belgyógyászati tárgyakból és pulmonológiából szerzett érdemjegyeket, valamint a korábbi tudományos rendezvényen tartott előadásokat és tudományos publikációkat
- motivációs levél
- kísérőlevél megjelölve a gyakorlat helyét és tervezett idejét

A gyakorlatot követő 4 héten belül a tapasztalatokról kérjük beszámoló benyújtását a Magyar Tüdőgyógyász Tásaság elnöksége és az Ifjúsági Szekció felé.

A dokumentumokat a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságának kell címezni (Mikoss Mária, mikoss@koranyi.hu)

(Aktualizálva: 2023. június)