Híreink

Korányi Frigyes- emlékérem - Laudáció - Dr. Bauknecht Éva

2022. 05. 23. | MTT

Dr. Bauknecht Éva 1952-ben született. Budakeszin nőtt fel apai ágon iparos, anyai ágon gazda és vendéglős felmenőkkel.

A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségizett, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán folytatta tanulmányait, 1977-ben avatták orvossá.

Tüdőgyógyászatból 1980-ban szakvizsgázott. Első munkahelyén, a Pest megyei Tüdőgyógyintézetben (Törökbálint, 1977–1983) sajátította el a tüdőgyógyászszakma alapjait. Kollégái már ebben a fiatal életkorában is tisztelték felelősségtudattal, precizitással, szakmai alázattal, nagy teherbírással végzett munkája, empatikus egyénisége, határozottsága miatt.

1983–1997 között a Budai MÁV Kórházban dolgozott, ahol sokat tanult, sok szakmai tapasztalatot gyűjtött a Vargha Géza tanár úr és Tallosy Imre főorvos által vezetett, jó kollegiális hangulatú tüdőgyógyászati osztályon.

20 év tüdőgyógyászati osztályon végzett szakorvosi tevékenység, nagy szakmai tapasztalat birtokában 1997-ben az újpesti felnőttszakrendelő tüdőgondozójában kezdte meg a tüdőgondozói munkát.

1998-ban elődjétől, dr. Bánfalvi Iréntől átvette a gondozó vezetését, ezt a feladatot 16 éven keresztül látta el. Pályájának ezen időszaka elégedettséggel tölti el, melyre méltán lehet büszke is. A háziorvos kollégák, a betegek elégedettségével találkozó tevékenységet folytatott, sikerült jól képzett tüdőgyógyász kollégákkal feltöltenie a megüresedő álláshelyeket és a műszerezettség tekintetében is fejlesztenie a gondozót.

Mindig lokálpatrióta volt, születése óta Budakeszin él a szülői házban, ezért amikor lehetősége nyílott, 2014-től az OKPI-ben működő Budakeszi Tüdőgondozóban kezdett dolgozni.

A Korányi-emlékéremmel azokat a kollégákat díjazza a Magyar Tüdőgyógyász Társaság, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek társaságunk érdekében. Dr. Bauknecht Éva személyében igazán méltó helyre kerül ez a díj.

Egész pályafutása alatt fontos volt számára, hogy a lehető legtöbbet tegye a társaság és a tüdőgondozói hálózat érdekében, hosszú éveken keresztül volt a Fővárosi Tüdőgondozók munkacsoportjának vezetője.

Higgadt, mindenre csendben figyelő, de mégis tekintélyt sugárzó jellemének köszönhetően jelentős érdemei vannak abban, hogy a tüdőgondozói hálózat a rendszerváltást követően is fennmaradhatott mind a mai napig.

2007–2015-ig a Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium tagja volt. 2009–2019 között az MTT Epidemiológiai és Gondozási Szekciójának elnökeként számos magas színvonalú, sikeres szakmai rendezvényt szervezett, határozott érdekképviseletet biztosított a tüdőgondozói hálózatnak. 2012-ben a Pulmonológia kézikönyve társszerzőjeként megírta a Tbc-kontroll a hazai tüdőgondozói gyakorlatban című fejezetet. 2014–2022 között a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökségi tagja.

Megtisztelő, hogy én tarthatom meg dr. Bauknecht Éva laudációját. 13 éve dolgozunk együtt az Epidemiológiai Szekció vezetőségében, ez idő alatt egy okos, önzetlen, szerény, empatikus, kiváló szervezőkészséggel megáldott, széles látókörű, higgadt, határozott, nagy vezetői tapasztalattal rendelkező kollégát, barátot ismerhettem meg személyében, aki soha nem sajnálta se az időt, se a végzett munkát a tüdőgyógyász-hálózat és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság érdekében.

Kedves Éva!

Engedd meg, hogy elsőként gratuláljak nagy tisztelettel az MTT Korányi-érdem-érme kitüntetésedhez!

Szeretettel kívánok további sikeres szakmai tevékenységet és jó egészséget!

Dr. Jedlinszki Mária