Híreink

Korányi Frigyes- emlékérem - Laudáció - Dr. Bogos Krisztina

2022. 05. 23. | MTT

Dr. Bogos Krisztina tudatosan készült az orvosi pályára, ezért gimnáziumban a fizika- és biológiafakultációt választotta.

Az érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára nyert sikeres felvételt, ahol 1986 és 1992 között végezte az egyetemi éveket. 1992-ben általános orvosi diplomát kapott.

1992-ben pályázott az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe tüdőgyógyász- gyakornoknak, ahova sikeres felvételt nyert. 1996-ban tüdőgyógyászszakvizsgát, 2005-ben általános belgyógyászati szakvizsgát, majd 2007-ben klinikai onkológiai szakvizsgát szerzett. 2012-ben sikeresen elvégezte a HERMES európai felnőtt-tüdőgyógyászati szakvizsgát.

1998-ban egy hónapos ösztöndíjat nyert az Oxfordi Egyetemre, ahol palliatív ellátással foglalkozott. 2003-ban két alkalommal nyert ösztöndíjat 9, illetve 3 hónapos időtartamra Nancybe, Franciaországba, ahol a molekuláris biológiai kutatásba sikerült bekapcsolódnia.

Közben a klinikai munka mellett bekapcsolódott a kutatómunkába is. Kutatási témája a csontvelői eredetű haem- és lymphangiogen endothel progenitor sejtek szerepe a tüdődaganatokban volt. Ebből a témából írta PhD-dolgozatát és 2009-ben PhD tudományos fokozatot szerzett. 1996 óta részt vesz a klinikai vizsgálatokban, 2012 óta számos vizsgálat vizsgálatvezetői funkcióját látja el. 2016-ban a Semmelweis Egyetemen Egészségügyi szakmenedzser, MSc fokozatot szerzett.

2013 és 2021 között regionális pulmonológiai szakfelügyelő főorvosi tisztet is ellátott. Számos hazai és nemzetközi publikáció társ‑, első vagy utolsó szerzője. A 2019-ben az onkopulmonológiai szekcióval végzett HELP 3 tüdőrák-epidemiológiai kutatásban vezető szerepet játszik. Számos közlemény jelent meg ebben a témában a magyar hiteles tüdőrákadatokat megmutatva a nemzetközi porondon 2019 óta.

A klinikai és a kutatási munka mellett dr. Bogos Krisztina a Magyar Tüdőgyógyász Társaság aktív vezető tagja. 2000 óta az Onkopulmonológiai Szekció vezetőségi tagja, 2014 óta ennek a szekciónak az elnöke. Ezenkívül a Magyar Onkológiai Társaság, az Európai Tüdőgyógyász Társaság és a Nemzetközi Tüdőrák Társaság (IASLC) tagja.

A klinikai munkában folyamatosan képezte magát a pulmonológia minden területén, ezen belül a fő kutatási és klinikai érdeklődése a tüdődaganat diagnosztikájának és kezelésének lehetősége. 2012. augusztusban nevezték ki osztályvezető főorvosnak, majd 2018 novemberében az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben orvosigazgatónak. Ekkor már nemcsak a klinikum és a kutatás, hanem a menedzsment oszlopos tagja lett intézetében. Orvosigazgatóként volt lehetősége bizonyítani, hogy kiválóan látja el a vezetői feladatokat, számos újításhoz volt ötlete. Így amikor a Korányi főigazgatói pozíciója megüresedett, az előző évek munkájának, tevékenységének az eredményei alapján őt látták alkalmasnak a főigazgatói feladatok ellátására, 2020. júliusban megbízott főigazgatói pozíciót kapott, majd 2021. január elsejétől dr. Bogos Krisztina az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet kinevezett főigazgatója.

Az elmúlt két év során mint országos intézmény vezetője szerepet kapott a COVID-ellátásban, amit példamutatóan oldott meg. Intézetén belül számos újítást vezetett be ezalatt az időszak alatt, profilokat bővített, amihez számos új dolgozót sikerült megnyernie. Az elmúlt két év alatt számos projekt indult el a pulmonológia területén, aminek ő a karmestere, összefogója, ilyen például a Tüdőgyógyászat jelene és jövője program. Dr. Bogos Krisztina a Pulmonológiai Szakmai Kollégium vezetője is, a szakmában számos új irányelv íródik, aktualizálódik az ő irányításával.

Dr. Bogos Krisztina 30 éve, az orvosi diploma átvétele után lépte át először az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet küszöbét. Ott lett kezdő orvos, alorvos, osztályvezető főorvos, orvosigazgató, majd főigazgató. Tehetségét, szorgalmát, kitartóképességét, vezetői alkalmasságát egy helyen, az anyaintézetben kamatoztatta az intézet, a szakma javára.

Dr. Bogos Krisztina személyében nemcsak egy kiváló és példamutató orvost és kutatót, hanem egy kiváló vezetőt és egy barátot is megismerhettünk, megismerhettem az elmúlt közel 30 év közös munka során, amit a pulmonológia jelenéért, jövőjéért végeztünk számos kollégával együtt.

Dr. Bogos Krisztina az elmúlt 30 évet egy intézetben, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben teljesítette, ott végezte, és végzi munkáját.

Mindig büszke volt arra, hogy korányis, ennek szellemében dolgozott, és ennek szellemében is vezeti az intézetet most is, hogy példamutatásával megmutassa azt, hogy: „Korányisnak lenni Jó!”

Kedves Krisztina! További sok sikert és jó egészséget kívánok neked ehhez a hozzád méltó, felelősségteljes feladathoz!

Dr. Gálffy Gabriella