Híreink

Az MTT vezetőségválasztó közgyűlése

2022. 05. 23. | MTT

Ostoros Gyula, az MTT elnöke a közgyűlést szavazóképesnek nyilvánította, a napirendi pontok ismertetése után először dr. Sárosi Veronika főtitkár beszámolója hangzott el, majd dr. Gálffy Gabriella kincstárnok ismertette a Társaság 2021. évi gazdasági tevékenységét és helyzetét.

A Társaság teljes vagyona 125 millió 198 ezer forint, a bevételek mintegy 51 millió forintot, a kiadások 47 millió forintot tettek ki, a tárgyévi eredmény 3,7 millió Ft. A Társaság 2021-ben költségvetési támogatásban nem részesült. Az MTT anyagi helyzete stabil, biztos alapokon nyugszik.

Dr. Somfay Attila, a Társaság tudományos lapja, a Medicina Thoracalis elmúlt évi eredményeiről beszélt: minden lapszám megjelent, a hirdetési aktivitás élénk, így a lap gazdálkodása 2021-ben is nyereséges volt. Örömteli a kazuisztikák növekvő, a kéziratok stabil száma.

Dr. Bogos Krisztina, az Onkopulmonológiai Szekció elnöke beszámolt a „Jót s jól” címmel tartott online rendezvényekről, amit 2021-ben és 2022-ben több alkalommal is megszerveztek. A szekció 2022. december elején online tartotta konferenciáját, amihez 200 fő feletti hallgatóság csatlakozott. A sikeres esemény nettó 12 millió Ft eredménnyel zárt. A szekció szorosabb kapcsolatra lépett az Onko-kardiológiai Egyesülettel és a Magyar Onkológusok Társaságával. A vezetőségválasztásra idén, a szeptember 29. és október 1. között Sárváron megrendezésre kerülő konferencián kerül sor.

Dr. Jedlinszki Mária, az Epidemiológiai és Gondozási Szekció vezetője elmondta, hogy a szekció rendezvénye 2021. október 14–16. között Pécsett 348 fős létszámmal zajlott, nettó 6,6 millió Ft eredményt hozott. Az eseményen a Schweiger Ottó-emlékérmet dr. Kishindi Kiss Katalin vehette át. A szekció idén szeptember 23-án Budapesten tartja soron következő összejövetelét.

A Gyermekpulmonológiai Szekció elnöke, dr. Laki István számolt be tevékenységükről. A 2021. novemberében tartott rendezvényen vezetőségválasztást tartottak, az elnök dr. Laki István, a titkár dr. Bánfi Andrea, a korábbi elnökök: dr. Nagy Béla és dr. Novák Zoltán tiszteletbeli elnöki tisztséget kaptak. Idén október 20–22. között Székesfehérváron tartják rendezvényüket.

A 2019-ben alakult Ifjúsági Szekció tevékenységét dr. Lázár Zsófia elnök ismertette. Feladatuk a fiatalok bevonása a szakmai életbe, 2021–22-ben két COPD és egy Poszt-COVID online eseményt tartottak, zárt Facebook-csoportjuknak 149 tagja van. Az előző két évben halasztásra került Fiatal Pulmonológusok Fóruma idén Harkányban, június 24–26. között lesz megtartva.

Az ILD Szekció beszámolóját dr. Müller Veronika elnök tartotta, 2021-ben éves konferenciájukat az Allergológiai és Légzéspatológiai Szekcióval közösen rendezték, az év második felében pedig telemedicinás centrum találkozót szerveztek.

Dr. Pápai–Székely Zsolt, a Magyar Bronchológus Egyesület beszámolójában kiemelte a 2021. október 14–16. között Pécsett nagy sikerrel megrendezett, az Epidemiológiai és Gondozási Szekcióval közös rendezvényüket. A szokásos éves konferencia 2022. szeptember 29. és október 1. között Sárváron lesz az Onkopulmonológiai Szekcióval közösen.

Az Allergológiai és Légzéspatológiai Szekció vezetője, dr. Tamási Lilla beszámolt a 2021 májusában online tartott sikeres ülésről, amit mintegy 350 tüdőgyógyász és szakdolgozó részvételével tartottak, 8 blokkban összesen 70 munka került ismertetésre, a Miskovits Gusztáv-díjat prof. dr. Losonczy György vehette át. A rendezvény 15 millió Ft anyagi hasznot eredményezett. Idén június 17-én online szakmai napot és vezetőségi ülést, nagy rendezvényt pedig legközelebb 2023-ban tartanak.

A Kardiopulmonológiai Szekció beszámolóját dr. Péter Andrea helyett dr. Karlócai Kristóf tartotta meg. Az elmúlt év során több rendezvényen vett részt a szekció. Saját szekciórendezvényüket 2021 szeptemberében tartották, ahol megalapításra került a Pénzes István-díj. A munkacsoport idén október 7–8-án tartja rendezvényét Gárdonyban.

Dr. Varga János, a Légzésrehabilitációs Szekció elnöke a társszakmák rendezvényein tartott előadásokról számolt be, részt vettek a poszt-COVID protokoll kidolgozásában. A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján – nyugati mintára – bejárós poszt-COVID program indult. A szekció a Kardiopulmonológiai Szekcióval közösen tartja rendezvényét októberben, ahol nemzetközi előadó is szerepel a programban.

A beszámolókat a tagság egyhangúan elfogadta, majd az MTT Felügyelő Bizottságának jelentését dr. Bohács Anikó ismertette.

Dr. Csoma Zsuzsanna távollétében dr. Barta Imre ismertette a Magyar Pulmonológiai Alapítvány beszámolóját. Kiemelte a tudományos kutatási támogatások (2019-ben 6, 2020-ban 7, 2021- ben 5 nyertes) és a hallgatói ösztöndíjak (2 fő PhD, 1 fő külföldi PhD) szerepét. Az alapítványnak 2020-ban 14 millió Ft bevétel mellett 11 millió Ft kiadása, 2021- ben 36 millió Ft bevétel mellett 13 millió Ft kiadása volt, s megfelel a közhasznúsági feltételeknek.

Zárszóként dr. Ostoros Gyula leköszönő elnök fejezte ki köszönetét a vezetőség munkájáért, ezután a vezetőségválasztás lebonyolítását dr. Csiszér Eszter, a jelölőbizottság vezetője kezdte meg.