Híreink

Elnöki beszámoló

2022. 05. 19. | MTT

Kedves Kollégák!

Ismét eltelt négy év, és nagygyűlésünkkor újból megújul társaságunk vezetősége.

Új elnököt, főtitkárt, új tisztségviselőket választunk. Visszatekintve az elmúlt négy évre, bár társaságunk több mint százéves múltja során többször voltak jóval nehezebb időperiódusok, de az utóbbi évtizedek szempontjából nem kétséges, ez a négy év volt a leginkább emberpróbáló. Horváth Ildikó politikai pozícióba emelése miatt fél év után új elnököt kellett választanunk, s ekkor kaptam tőletek bizalmat. 2019 decemberétől megjelent a pandémia, ami gyökeresen átformálta az egészségügyi ellátórendszert a világon, így hazánkban is. Az órák alatt hozott újabb és újabb stratégiai döntések, átszervezések, a folyamatos, a járvánnyal kapcsolatos újabb és újabb információk alapján kialakított eljárási rendek sokszor hősies megfelelést kívántak tőlünk egészségügyi dolgozóktól. Mivel a betegség leginkább a tüdőt támadta, az intenzív osztályok mellett a pulmonológiai ellátás terhei növekedtek meg legjobban. Kérdés volt, hogy társaságunk ebben a helyzetben egyáltalán hogyan tud majd működni, van-e olyan speciális feladat, amelyet magára tud, magára kell vállalnia? A járvány kezdetekor az infekció továbbterjedésének a korlátozására irányult a központi és a szakmai szándék egyaránt. Később egyre inkább a betegség természetével kapcsolatos információ hiánya, a kétségek, kérdések sora volt jellemző. Több, a koronavírussal, a járvánnyal kapcsolatos rendezvényt szerveztünk, részben az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel, részben a MOTESZ-szel együtt online formában. Ezek nézettsége igen jelentős volt. Társaságunk szekciórendezvényein is külön témaként jelent meg a pandémia kérdésköre, és a nagy érdeklődés mellett megtartott januári kétnapos pulmonológiai továbbképzésen a teljes szombati napot kitöltően foglalkoztunk vele az utóbbi két esztendőben.

A két évvel ezelőtti Nagygyűlésünket el kellett halasztanunk, majd a nyár végén, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pulmonológiai Klinikájának a szervezésében Budapesten, a Vigadóban a járvány újabb hullámának indulása előtt sikerült hibrid formában megtartanunk nagy sikerrel. Voltak, akik nem látták jó szívvel ezt a rendezvényt, amely egyébként az akkori járvánnyal kapcsolatos eljárásrend maximális betartásával történt. Bár a helyszínen is több százan vettek részt, tudomásunk szerint a résztvevők közül egyetlen egy fertőzött sem akadt. Jelentem, hogy az elmúlt években a tervezett szekciórendezvényeink zömét meg tudtuk tartani online, hibrid vagy jelenléti formában. Bár a hibrid forma különösen jelentős anyagi terhet jelent, kijelenthető, hogy társaságunk anyagi háttere továbbra is stabil.

Az utóbbi időszakban újabb kihívással kell szembenéznie hazánknak. Ez a szomszédban folyó háború, illetőleg a már csaknem milliós nagyságú menekülttömeg és ennek egészségügyi kihatásai. Ennek közvetlen pulmonológiai, a szakmánkat érintő hatásait még nem érzékeljük, de hálózatunk a menekültek egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokra felkészült.

A Magyar Tüdőgyógyász Társaságnak csaknem hétszáz aktív tagja van. Az elmúlt négy év során is sikerült megőriznünk társaságunk egységét. Fontos kérdésekben egységesen tudunk fellépni, szekcióink kiválóan működnek, a szekciórendezvények magas szakmai színvonala és látogatottsága, akár online virtuálisan, akár személyes jelenléttel erősíti tagságunk összetartását és társaságunk tudományos igényességét. Az újonnan megalakult ifjúsági szekció a fiatal kollégák társasági életbe történő bevonásának új minőségét jelzi. Jelentem, hogy a szükséges alapszabály-módosítást is sikerrel megoldottuk.

Köszönetet mondok elsősorban azoknak a kollégáknak, akik a frontvonalon küzdve, ebben a különösen nehéz időszakban is helyt álltak és helyt állnak. Köszönetet mondok társaságunk vezetőségének, az elnökség tagjainak és közvetlen munkatársaimnak is. Egyre inkább megtapasztalom, három dolog a legfontosabb az életben: az egészség, a megelégedettség és a béke, s hogy ez megvalósul-e, rajtunk is áll.

A többi nem számít.

Dr. Ostoros Gyula