Híreink

A hazai bronchológia helyzete a 2019. és 2020. évi adatok alapján

2021. 10. 18. | MTT Hírmondó

2021 tavaszán országos felmérést késztettünk kérdőívek formájában a jelenlegi tüdőgyógyászati ellátóhálózat infrastrukturális, személyi és szakmai állapotának felmérésére.

Adatokat gyűjtöttünk a fekvőbeteg-ellátó osztályok, bronchológiai szakambulanciák, tüdőgondozók, ILD-teamek és a légzőszervi rehabilitációs ellátás működéséről. A beérkezett adatok alapján lehet javaslatokat tenni a szakmai minimumfeltételek módosítására és a tüdőgyógyászati struktúra változtatására.

A 23 fekvőbeteg-ellátó helyre kiküldött kérdőívre 21 helyről teljes válasz érkezett, Miskolc bronchológiai forgalmi adatokat nem tudott szolgáltatni, a Semmelweis Egyetem Tüdőklinikája többszöri kérés ellenére sem küldte vissza a kérdőívet. A jelen összefoglalóban bemutatnám a felmérés országos bronchológiai tevékenységre vonatkozó adatait és az ebből levonható következtetéseket, illetve a szükséges fejlesztésekre szóló javaslatokat.

Magyarországon jelenleg 11 kettes és 13 hármas progresszivitási szintű ellátóhelyen van aktív tüdőgyógyászati fekvőbeteg- ellátás. Minden ellátóhelyen működik bronchológiai szakambulancia.

A szakmai minimumfeltételek alapján már kettes szinten feltétel a merev csöves bronchoszkópia. Merev endoszkóp nincs Balassagyarmaton, Szekszárdon, Szolnokon, Győrben, Zalaegerszegen és Gyulán. 2019-ben – az utolsó COVIDmentes évben – az OKPI-ben 147, Székesfehérváron 135, Miskolcon 12, Tatabányán 2, Debrecenben 2, Kaposváron 1 merev endoszkópos vizsgálat történt. Mivel 3 olyan centrum volt csak, ahol 10- nél több merev endoszkópia történt, nem érdemes minden szinten minimumfeltételként szabni a merev bronchoszkópiát, hiszen ez még a hármas szintű ellátóhelyeken sem számít rutinbeavatkozásnak. Országosan 3 centrum el tudná látni a felmerülő igényeket. Az OKPI és Székesfehérvár mellé esetleg Miskolcon lehetne még egy centrumot kialakítani.

A mimimumrendelet alapján a rendelők működéséhez szükséges éves diagnosztikus vizsgálatszám 250. Ezt a feltételt Balassagyarmat kivételével (itt 128 vizsgálat történt) minden ellátóhely teljesítette. A szintén minimumrendeletben előírt éves 50 biopsziaszám mindenhol megvolt.

Az endoszkópos vizsgálatok egy részéhez nélkülözhetetlen C karos rtg-átvilágító nem áll rendelkezésre a hármas szintű ellátóhelyek közül Győrben, a kettes szintűek közül Balassagyarmaton, Szekszárdon, Szolnokon és Kecskeméten.

A 2019-es és 2020-as években végzett vizsgálatok számát és a COVID- 19-járvány miatti vizsgálatszámban észlelt visszaesés arányát szemlélteti az 1. táblázat. Látható, hogy a betegforgalom csaknem minden ellátóhelyen szignifikánsan csökkent.

A bronchoszkópos vizsgálatok jelentős hányada rosszindulatú daganatok verifikálása céljából történik. A pontos stádiumbesorolás feltétele a mediastinalis nyirokcsomók daganatos érintettségének igazolása vagy kizárása. Erre transzbronchiális tűaspiráció (TBNA) során van lehetőség, amit lehet konvencionálisan (cTBNA) és ultrahangvezérléssel végezni (EBUS TBNA). Felmérésünkben rákérdeztünk a cTBNA-k és EBUS TBNA-k számára. A 2. táblázat az elvégzett transzbronchiális biopsziák összes vizsgálathoz viszonyított arányát szemlélteti.

A felmérés alapján 8 centrum rendelkezik EBUS készülékkel. A 3. táblázatban a 2019. évben ezen centrumokban végzett EBUS TBNA-k számát tüntettem fel.

Összességében elmondható, hogy országosan kevés TBNA történik, bizonyos centrumok vagy egyáltalán nem, vagy csak igen csekély arányban alkalmazzák ezt a mintavételi eljárást. Az EBUS készülékek nincsenek kihasználva, az EBUS-sal rendelkező centrumok többsége az elvárhatónál jóval kevesebb vizsgálatot végez.

A feldolgozott adatok alapján országosan mind 2019-ben, mind 2020-ban a vizsgálatok 13%-ában alkalmaztak a helyi érzéstelenítésen kívül felületes vagy mélyebb szedálást. A különbség, hogy míg 2019-ben a vizsgálatok 5%-a, addig 2020- ban már csak 3%-a történt mélyebb szedálásban. Ez magyarázható azzal, hogy a COVID-19-járvány miatt nehezebb volt aneszteziológust delegálni a bronchológiai vizsgálókba. 2019-ben 5 olyan centrum volt, ahol a totál intravénás szedációk aránya 5% felett volt (OKPI: 16%, Székesfehérvár: 11%, Pécs: 8%, Zalaegerszeg: 5,8%). Ha a felületes, Dormicummal végzett szedálásokat is figyelembe vesszük, akkor 2019-ben 5% feletti arányban történt bármilyen fokú szedálás Zalaegerszegen (100%?), Kecskeméten (100%?), Székesfehérváron (48%), az OKPI-ben (22%), Szombathelyen (11%), Pécsen (8%), Edelényben (7,3%) és Farkasgyepün (7,3%).

Összességében a fekvőbeteg-intézetekhez integrált bronchológiai rendelőkben a „C” karos rtg-átvilágító nélkülözhetetlen, ahol ilyen nincs, mielőbbi beszerzés szükséges. A TBNA-k és az EBUS TBNA-k számát szignifikánsan növelnünk kell, amihez a műszerbeszerzések mellett szükség esetén gyakorlati továbbképzések tartása indokolt.

A szedálásban végzett vizsgálatok aránya országosan igen alacsony. A felületes és mélyebb szedálás személyi és tárgyi feltételeinek pontos rögzítésére, a kompetenciaszintek meghatározására magyar irányelv kiadása sürgető lenne. Ezzel párhuzamosan minden centrumnak helyben kell megküzdenie azért, hogy az intézetek és a helyi intenzív osztályok vezetése elfogadja és támogassa a szedálásban végzett bronchoszkópos vizsgálatok egyre nagyobb arányban való végzését.

Dr. Markóczy Zsolt

1. táblázat2. táblázat3. táblázat