Híreink

EPID–MBE 2021

2021. 10. 18. | MTT Hírmondó

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Epidemiológiai és Gondozási szekciójának vezetősége, a Magyar Bronchológus Egyesület vezetősége és a kongresszus szervezőbizottsága nevében szeretettel köszöntjük a konferencia résztvevőit.

Ez évben a két szekció közösen szervezte konferenciáját, aminek ötletét egy szerencsés véletlennek köszönhetjük. Egymástól függetlenül azonos időpontra és azonos helyszínre terveztük rendezvényünket, ezt felismerve a közös szervezés mellett döntöttünk. Úgy gondoltuk, ez lehetőséget nyújt arra, hogy jobban megismerjük a két szekció tevékenységét, s alkalmunk nyílik közös megbeszélésekre.

Az MTT Társult Egyesületével az Epidemiológiai és Gondozási Szekció hagyományai szerint közösen tartja konferenciáját.

Tartalmas szakmai program került összeállításra.

Konferenciánk a pécsi Med Skills Lab központ elméleti bemutatásával kezdődött, kislétszámú helyszíni képzéssel egybekötve.

A nyitó napon egy szakmapolitikai kerekasztal keretében megismerhettük a tüdőgondozók kérdőíves felmérésének eredményét, a javasolt fejlesztési terveket, s lehetőség volt az interaktív megbeszélésre. Fontos cél a tüdőgondozókban az ambuláns légzésrehabilitáció bővítése, fejlesztése, ehhez szorosan kapcsolódott a következő légzésrehabilitációs kerekasztal, amelyben gyakorlati bemutató is szerepelt, és a tervezett oktatásokról, továbbképzésekről is hallhattunk.

A második nap hagyományok szerint a tuberkulózis epidemiológiai adatai ismertetésével, megbeszélésével kezdődött. A tuberkulózis és az NTM diagnosztikájával, kezelésével kapcsolatos kérdéseinkre kaptunk választ a következő előadásban.

A funkcionális diagnosztikának kiemelt szerepe van a tüdőgondozói betegellátásban, új kihívások jelentkeztek a post-COVID-ellátásban is. Fontos előadást követhettünk figyelemmel ebben a témakörben.

Sok kérdés merül fel az apró nodulusok, kis perifériás kerekárnyékok követésével kapcsolatban a mindennapi munkánk során. Egy közös blokkban a radiológus, a bronchológus és a mellkassebész szemszögéből hallhattunk a témáról.

Természetesen a COVID-19 is szerepel a programban, szintén egy közös blokkban volt módunk előadásokat hallgatni a pandémiáról a bronchológus és a tüdőgondozó orvosa szempontjából is.

Nagy várakozással követjük a bronchológiai szekció további kiemelt témáit és a szimpóziumok előadásait.

Az MTT Társult Egyesületének programja is a második napon, párhuzamos szekcióban zajlottak.

A zárónapon a mindig rendkívül érdekes kazuisztikai fórum nyújt lehetőséget hasznos tapasztalatcserére.

A pandémia okozta online világ árnyékában nagyon vártuk már a személyes találkozást.

Színvonalas tudományos előadásokat, hasznos szakmai megbeszéléseket és kellemes társasági programokat kívánunk a konferencia minden résztvevőjének!

Dr. Jedlinszki Mária
az Epidemiológiai Szekció elnöke

Dr. Pápai-Székely Zsolt
a Magyar Bronchológus Egyesület elnöke