Híreink

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata fiatal orvosok és szakdolgozók részére: 2020 őszi időszak

2020. 09. 07. | MTT

A pályázati támogatás igénybe vehető az MTT Magyar Bronchológus Egyesületének és Onkopulmonológiai Szekciójának Konferenciáján (Székesfehérvár, 2020. október 8-10.), valamint az MKT-MTT Kardiopulmonális Szekció 24. Ülésén és MTT Légzésrehabilitációs Szekcióülésén (Visegrád, 2020. október 16-17.) a kongresszusi regisztrációra, az utazás és a szállás költségeire a kongresszus időtartamára.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak:

1. Orvosi diplomával rendelkező tagok
- legalább kétéves MTT tagság igazolt tagdíjfizetéssel (a kétéves tagság feltétele alól mentesülnek azon MTT tagok, akik mint rezidensek vagy nappali tagozatos PhD hallgató orvosok a tüdőgyógyászat területén dolgoznak),
- tüdőgyógyászati szakképzésben való részvétel vagy a szakvizsgának 5 évnél nem régebben történő megszerzése,
- 40 évnél fiatalabb életkor.

2. Egészségügyi szakdolgozók
- legalább kétéves MTTTE tagság igazolt tagdíjfizetéssel,
- igazolható, hogy a konferencia témája a szakterületükhöz illeszkedik,
- 40 évnél fiatalabb életkor.

Beküldés módja:
Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkárságára (mtt.titkarsag@koranyi.hu) Dr. Antus Balázs, az MTT Tudományos Bizottságának elnöke számára címezve. A pályázatban fel kell tüntetni a pályázott összeget (max. 125 eFt/fő), illetve, hogy ezt a regisztrációra vagy az utazásra és/vagy a szállásra is kívánják-e fordítani. A kiadásokat minden esetben számlával kell igazolni, és azokat utólagosan az MTT Titkársága felé be kell mutatni. A pályázott összeg kifizetése a számlák alapján utólag történik.

A pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra a cég által biztosított keretösszeg határáig.

A pályázat beadásának határideje: 2020. október 4. 

Jelen pályázat a GlaxoSmithKline Kft. támogatásával valósult meg.