Híreink

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság pályázata fiatalok számára az MTT 61. Nagygyűlésén történő részvétel támogatására

2020. 07. 01. | MTT

A pályázati támogatás igénybe vehető az MTT 61. Nagygyűlésén (Budapest, 2020. augusztus 29 – szeptember 1.) a kongresszusi regisztrációra, az utazás és a szállás költségeire a kongresszus időtartamára.

A pályázat feltételei:

  • legalább kétéves MTT tagság igazolt tagdíjfizetéssel (a kétéves tagság feltétele alól mentesülnek azon MTT tagok, akik mint rezidensek vagy nappali tagozatos PhD hallgató orvosok a tüdőgyógyászat területén dolgoznak),
  • tüdőgyógyászati szakképzésben való részvétel vagy a szakvizsgának 5 évnél nem régebben történő megszerzése,
  • 40 évnél fiatalabb életkor.

Beküldés módja:

Elektronikusan a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkárságára (mtt.titkarsag@koranyi.hu) Dr. Antus Balázs, az MTT Tudományos Bizottságának elnöke számára címezve. A pályázatban fel kell tüntetni a pályázott összeget (max. 125 eFt/fő), illetve, hogy ezt a regisztrációra vagy az utazásra és/vagy a szállásra is kívánják-e fordítani. A kiadásokat minden esetben számlával kell igazolni, és azokat utólagosan az MTT Titkársága felé be kell mutatni. A pályázott összeg kifizetése a számlák alapján utólag történik.

A pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek elbírálásra a cég által biztosított keretösszeg határáig.

A pályázat beadásának meghosszabbított határideje: 2020. augusztus 15.

Jelen pályázat a GlaxoSmithKline Kft. támogatásával valósult meg