Híreink

Az MTT Allergológiai és Légzéspat ológiai Szekciójának 2019. évi Miskovits Gusztáv-díjazottja

2019. 03. 25. | MTT Hírmondó

Dr. Szilasi Mária egyetemi tanár

1979-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvoskarán.

Diákkörösként, majd demonstrátorként a Kísérletes Sebészeti Intézetben tevékenykedett, ez időszak alatt két, Ⅰ. és Ⅱ. díjas pályamunkát írt, valamint innen jelent meg első közleménye is a Magyar Sebészet folyóiratban. A Magyar Népköztársaság ösztöndíjasa volt.

Az egyetem elvégzése után a DOTE Tüdőgyógyászati Klinikáján helyezkedett el, egy évet töltött a Klinika Központi Laboratóriumában, ahol lehetősége nyílt a kémiai, bakteriológiai és citológiai vizsgálatok megismerésére és elsajátítására.

A Mihóczy László vezetése alatt álló klinikán, a pulmonológiai osztályon dolgozott, ahol érdeklődése az allergológia és a bronchológia felé irányult.

1979–1980 között központi gyakornok, 1980–1984 között klinikai orvos, 1984–1991-ig egyetemi tanársegéd, 1991–1999 között osztályvezető egyetemi adjunktus, 1999–2012 között egyetemi docens, majd 2012-től egyetemi tanári kinevezést kapott. Öt szakvizsgával rendelkezik.

A Tüdőgyógyászati Klinikán mint osztályvezető, majd a Szív- és Tüdőgyógyászati Klinikán belül a pulmonológiai részleg vezetője, 1999. augusztus 1-jétől, a Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika szétválása után a Tüdőgyógyászati Klinika megbízott igazgatója, 2002. július 1-jétől pályázatával elnyerte a Tüdőgyógyászati Klinika igazgatói megbízását, amelyet töretlen, kiváló szakmai hozzáértéssel, lelkiismeretesen látott el 2018. október 16-ig.

2009-ben egészségügyi szakmenedzser diplomát, majd 2015-ben okleveles egészségügyi menedzser mesterfokozatú diplomát szerzett.

A klinika betegcentrikus, gyógyító munkája, a fejlődés üteme vezetése alatt elismerésre méltó volt.

Hosszú éveken keresztül regionális szakfőorvosi feladatokat is ellátott. Tudományos érdeklődése középpontjában a légúti allergiás megbetegedések epidemiológiája, kezelése, a megelőzés lehetőségeinek a kutatása áll.

Kandidátusi értekezése ebből a területből született A parlagfű (Ambrosia elatior, Ragweed) okozta légúti allergiás megbetegedések (A prevenció jelentősége) címmel, amelyet sikeresen megvédett 1996-ban.

Tudományos érdeklődése kiterjed az onkológia, rehabilitáció felé is. Onkológia témakörből védte meg habilitációját 2010-ben.

Szoros kapcsolatot alakított ki más klinikai osztályokkal, illetve intézetekkel, így számos kollaborációs tudományos munka született. Hazai és nemzetközi tudományos munkájának eredményeként számos hazai és nemzetközi lapban publikált, és számos hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást.

Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, vezetőségi, elnökségi tagja, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság alelnöke volt, valamint az Allergológiai és Légzéspatológiai Szekció elnöke.

A Medicina Thoracalis, a Gyógyszerész Továbbképzés, a Lege Artis Medicinae szerkesztőbizottsági tagja.

Számos tudományos konferenciát szervezett mind hazai és nemzetközi szinten.

Aktívan részt vesz a Debreceni Egyetem közéletében számos bizottság tagjaként. Mint a Tüdőgyógyászati Szakmai Kollégium tagja, a Szakmai Kollégium Tanács elnöke több pulmonológiai kórkép kivizsgálása és kezelése szakmai ajánlásának készítésében vett részt.

Vizsgáztat, szigorlatoztat, valamint szakvizsgáztat tüdőgyógyászatból, klinikai immunológia és allergológiából, valamint rehabilitációból.

A PhD-képzésben mint akkreditált oktató, témavezető vesz részt, a Komplex rehabilitációs MSC képzésben a kockázatbecslés tantárgy tantárgyfelelőse.

A rezidensképzés régióvezetője, grémiumelnöke. 1999-ben, a Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika szétválása után nagy szerepe volt a Klinika újjászervezésében, jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések valósultak meg, bővült a személyi állomány, javultak a betegforgalmi adatok.

A hazai pulmonológiai rehabilitáció megteremtésében kiemelkedő szerepet töltött be, az ambuláns rehabilitáció megteremtésének egyik szakmai koordinátora.

Tudományos érdeklődése a mindennapi közéleti tevékenységében is megmutatkozik. 1993-tól 2015-ig az Ambrózia Alapítvány elnöke volt, ez irányú tevékenységét a város Pro Urbe díjjal ismerte el. 1996-tól az Összefogás A Hörgőrák Megelőzéséért Alapítvány elnöke.

Számos díjjal és kitüntetéssel rendelkezik.

Díjak: Magyar Népköztársaság Ösztöndíj (1977–1979), Ⅱ. díj a Schering Plough cég által meghirdetett pályázaton (1996), a ⅩⅩⅣ. Országos Tudományos Diákköri Konferencia témavezető tevékenységéért elismerő oklevél (1999), a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 51. Nagygyűlésének Tudományos Bizottsága: Nívódíj – poszter (2000), az Év legjobb klinikai témájú tudományos közleménye – társszerző (2015).

Kitüntetések:
• Pro Sanitate (Egészségügyi Miniszter), 2004. július 1.
• Pro Urbe (Debrecen Város díja), 2005. április 11.
• Korányi-emlékérem (a Magyar Tüdőgyógyász Társaság díja), 2006. június 8.
• Parlagfűmentes Magyarországért – FVM Tárcaközi Bizottság (elismerő oklevél), 2006. november 28.
• A Debreceni Egyetem rektora által adományozott Elismerő Oklevél kitüntetés, 2009. június 19.
• Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Vándorserlege. A tüdőbetegségek elleni küzdelemben legjobb munkát végzett megyének, 2010. május 26.