Híreink

Beszámoló a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 2017. évi tevékenységéről

2018. 05. 25. | MTT Hírmondó

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöksége az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően működött 2017-ben. Megtartottuk az előírt öt elnökségi ülésünket, az előírtnál több, két vezetőségi ülést és 2017. március 2-án a Légzéspatológiai és Allergológiai Szekció kecskeméti rendezvényével összekötve a beszámoló közgyűlésünket.

Az alapszabályban előírt beszámolókat mind a vezetőség, mind a közgyűlés elfogadta. Társaságunk szekciói eredményesen működtek, tevékenységükről részletesen beszámolnak a szekcióvezetők. 2017 augusztusában is megtartottuk Visegrádon a kihelyezett elnökségi és vezetőségi ülésünket. Ezen a szakma helyzetét, illetve a COPD-ellátás hazai helyzetét, az ezzel kapcsolatos aktuális feladatokat vitathattuk meg.

Az alapszabályba foglalt üléseink és a szekciórendezvények mellett is voltak a társaságnak önálló rendezvényei az elmúlt évben. Hagyományosan megtartottuk a januári kétnapos, kreditpontos továbbképző programunkat. Ezen mintegy 70 kolléga vett részt, s kiemelt témája volt a várandós asszonyok asztmája. Ezt a jövőben is meg kívánjuk szervezni, a kollégák számítanak rá, amit a nagy érdeklődés is kifejez. Kedvező a januári időpont, nem ütközik más eseményekkel. 2017 augusztusában is támogattuk, illetve tüdőgyógyászati blokkal vettünk részt a magyar-amerikai orvostársaság által, főként a fiatal kollégákat érintő, Balatonfüreden szervezett konferencián. Szeptember 22–23-án, mintegy 90 résztvevővel már második alkalommal rendeztük meg az ERS-en elhangzott legfrissebb információkat közvetítő „Újdonságok a pulmonológiában” nevű programot. Bár több kolléga személyesen szerezhet tapasztalatokat az ERS-en, sok tüdőgyógyász ezen a kétnapos eseményen hallhat az újdonságokról. A januári továbbképző tanfolyamot és a szeptemberi rendezvényt gyógyszercégek támogatásával, de szponzorált szimpóziumok nélkül tarthattuk meg. 2017 novemberében a COPD Világnapjához igazodva sajtótájékoztatót és tudományos fórumot szerveztünk a Magyar Tudományos Akadémián. A sajtótájékoztatón az EMMI helyettes államtitkára is szerepelt, emelve ezzel is a világnap jelentőségét. Ezen az eseményen hirdettük meg a „Tüdőfogyatkozás Évét”. A COPD mozaikszó, nehéz befogadni a magyar nyelvi környezetbe, s a betegek sem igazán értik, ami talán az adherenciájukat is rontja. A visegrádi ülésünkön született ez a javaslat a COPD magyar megfelelőjének, egy éven keresztül próbálkozunk a meghonosításával. A Tüdőfogyatkozás Évének eseményei (szakmai és populáris események egyaránt lesznek) erre az évre esnek, így azokról a következő évi beszámoló írhat részletesebben.

2017. május 12–13-án magyar kezdeményezésre Pécsett, 106 vendég részvételével rendezhettük meg az első Közép-Kelet Európai Tüdőgyógyász Értekezletet, amelyen a magyar, a horvát, a szlovén, a román és a szerb kollégák adhattak számot legújabb ismereteikről, kutatási eredményeikről. Az esemény a korábbi horvát-szlovén-magyar és a magyar- román tüdőgyógyász találkozók összevonásával jöhetett létre, ami nagy sikert aratott, s amely révén tovább szélesíthettük nemzetközi kapcsolatainkat. A következő ilyen rendezvényre 2019- ben Belgrádban kerül sor.

Tovább folytatódott a COPD regiszter adatgyűjtése, s 2017 végére elértük a tervezett 3000 fő hetven százalékát. Terveink szerint a 2018. év végére befejezzük a betegek bevonását. Ezt követően a betegek követése történhet. A részleges adatfeldolgozás eredményeiről folyamatosan tájékoztattuk és tájékoztatjuk a pulmonológusokat különböző rendezvényeinken. A pécsi nagygyűlésen is hangzik el előadás a témában. Folytatódott a súlyos asztma adatgyűjtés, illetve az adatok feldolgozása. Ezeknek a TUKEB-engedélyes szakmai regisztereknek a költségeit gyógyszercégek támogatták. A támogatásokra úgy kerülhetett sor, hogy a cégek nem szólhattak bele a regiszterek adatbázisának a kialakításába, s természetesen nem juthattak hozzá az egyes betegek adataihoz. Anonim módon és összesítve ők is megismerhetik a regiszterek publikus adatait.

A társaság az egész tüdőgyógyászati szakma érdekeit szem előtt tartva még a megelőző, 2016-os esztendőben, a NEAK-al együttműködve ún. ráfordítási adatgyűjtést szervezett bizonyos meghatározott HBCS kört illetően. Ezek a tüdőrák, a gyulladásos kórképek, a COPD, az intersticiális tüdőbetegségek és az MDR tbc voltak. 2017-ben megtörténhetett az adatok kiértékelése a NEAK részéről, s többszöri konzultációkat követően elkészülhetett a jogszabálytervezet, amelyet az EMMI Kódkarbantartó Bizottsága elfogadott. Ez többszázmillió forintos többletfinanszírozást eredményezhet a szakmánknak. A jogszabály kihirdetésre vár jelenleg. Ugyancsak a jobb finanszírozás érdekében a társaság anyagi áldozatot is vállalva kezdeményezte a tüdőgyógyászati járóbeteg-rehabilitáció beavatkozási kódjainak a definiálását és NEAK általi befogadását. A beadványt a légzésrehabilitációs szekció vezetőségének tagjai egészségközgazdászok közreműködésével állították össze, és jelentős hatástanulmányt is tartalmazott. Ezt a NEAK által előkészített anyagot is támogatta az EMMI bizottsága, s ez a jogszabály is kihirdetésre vár.

Társaságunk kiemelt feladatának tekintette a múltban is, de a jelenben és a jövőben is a medikusok, a fiatal kollégák, kutatók támogatását. Pályázati programjaink révén több fiatal kolléga részesülhetett támogatásban az elmúlt esztendőben. TDK-munkájuk alapján 14 orvostanhallgató részére összesen 1,4 millió Ft-ot ítéltünk oda. Az egyes egyetemek TDKkonferenciáin a legjobb pulmonológiai témájú előadás 50-50 ezer forintos díjat nyert általunk. A medikusok nyári, tüdőgyógyászati osztályokon történő gyakorlatát is 100-100, összesen 400 ezer forinttal támogattuk. Rezidenseink, szakorvosjelöltjeink az MTT rendezvényein ingyen vehetnek részt. Különböző kutatási pályázatokat, kongresszusi részvételeket is támogattunk, összességében mintegy tízmillió forint értékben.

A társaság pénzügyei stabilak. Ezekről a kincstárnok beszámolója szól részletesebben. Ez, az utóbbi években jelentősen gyarapodó vagyon biztonságos hátterét jelenti a pályázatok révén a fiatal szakembereket támogató politikánknak, a szakma érdekében kifejtett önálló kezdeményezéseinknek. Az ERS-el, az Európai Tüdőgyógyász Társasággal korábban megkötött együttműködési megállapodásunk alapján tagjaink automatikusan tagjai az ERS-nek is. Ennek érdekében kollektív tagdíjat fizetünk a nemzetközi társaságnak az ERS-kongresszusokon részt vevő magyar kollégák száma függvényében. Tagdíj címén 2017-ben 663 ezer forintot kellett utalnunk az ERS-nek, amely összeget gyógyszergyártók egyenlítették ki. A társaság elnökségi döntés alapján kifizette az elmúlt évben az onko- pulmonológiai szekció vezetőségi tagjainak az IASLC, nemzetközi tüdőrák- szervezet mintegy hetvenezer forintos éves tagdíját is.

Meghosszabbítottuk az IntelliMed médiacéggel korábban megkötött együttműködési megállapodásunkat, amelynek értelmében a cég kizárólagos jogot kapott arra, hogy az MTT égisze alatt szervezett rendezvényeken, a rendezvények területén riportokat, felvételeket készítsen. Ezzel szabályozni kívántuk a szponzor cégek és a média kapcsolatát, valamint a szimpóziumok és előadások felvételeinek a felhasználhatóságát az eseményeinken. A kedvező tapasztalatok nyomán javasolni fogjuk az együttműködés további meghosszabbítását. A Tudomány Kiadóval megállapodást kötöttünk arra, hogy a nagygyűlésünkön, illetve egyes szekciórendezvényeinken napi „Hírmondó” készüljön a legfrissebb tájékoztatás érdekében.

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság 2017-ben is a lehetőségeihez mérten eredményesen képviselte a tüdőgyógyásztársadalom érdekeit. Színes szakmai programokkal, pályázati támogatásokkal, továbbképzésekkel, nemzetközi rendezvényekkel és tagdíjbefizetésekkel igyekeztünk segíteni a tagságot. Az elkövetkező években is stabil hátterét kívánjuk jelenteni a szakmai fejlődésnek. Igyekszünk még szorosabban bevonni a tagságot a társasági döntésekbe, igyekszünk fejleszteni a kommunikációs lehetőségeinket a még frissebb tájékoztatás érdekében. Továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a fiatalok, az orvostanhallgatók és a rezidensek, szakorvosjelöltek támogatása, ami révén reméljük, hogy nagyobb számban választják a jövőben a tüdőgyógyászatot!

Dr.Pápai-Székely Zsolt
főtitkár