Híreink

Köszöntő az MTT 60. Nagygyűléséről

2018. 05. 24. | MTT Hírmondó

Kedves Kollégák! Kedves Vendégeink!

A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Pécsett tartja 60. Nagygyűlését. Sok szeretettel köszöntjük a nagygyűlésre érkező valamennyi résztvevőt, tüdőgyógyászokat, szakdolgozókat, kiállítókat, szakorvosjelölteket és a velük érkező hozzátartozókat.

A több mint hétszáz előzetes regisztráció alapján kijelenthetjük, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb érdeklődése előzte meg a rendezvényt, ami talán annak is köszönhető, hogy a nagygyűléssel együtt kerül sor a társaság tisztújító közgyűlésére is. Ráadásul nyolc év után mindenképpen változás történik a vezető tisztségviselők személyét illetően.

A szervezőbizottság a tudományos bizottság javaslatai alapján színes programot állíthatott össze a beérkezett absztraktok alapján. Két párhuzamos szekcióban zajlanak majd az előadások, és külön szekcióban szerepelnek majd a tüdőgyógyászattal együttműködő diplomás kollégák és a szakdolgozók. Hagyományosan félnapos fórumot szervezünk a fiatal kutatók számára, hogy azon ossszák meg egymással legújabb kutatási eredményeiket. A tüdőgyógyászat valamennyi területét érintő prezentációkat hallhatunk vagy láthatunk majd poszterek formájában. A posztereket kiemelt időpontban mutatják be szerzőik, s a legjobbak külön díjazásban is részesülnek. Kiemelt szerepet kap külön tematikus blokkal a bronchológia és az utóbbi években megnövekvő jelentősége miatt az alvásmedicina a konferencián. A rendezvényen részt vesznek a szomszéd országok tüdőgyógyász-társaságainak a képviselői is. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a tiszteletbeli tagságra vonatkozó felkérésünket Paul Bunn professzor Denverből és Khoór András professzor a Mayo Klinikáról. Ők olyan nagyságai a tüdőrákkal kapcsolatos kutatásoknak, hogy az, hogy itt üdvözölhetjük őket Magyarországon és meghallgathatjuk az előadásaikat, életre szóló élményt jelenthet.

Napjainkban az újabb és újabb kutatások, a módszerek nyomán az ismeretanyag rövid idő alatt is sokkal gyorsabban bővül, mint korábban. Ahhoz, hogy a mindennapi orvosi gyakorlatban is a legmegfelelőbb eljárásokat válasszák, a tüdőgyógyászoknak is folyamatosan bővíteniük kell a tudásukat. Az egyénileg elérhető források mellett a kétévente megrendezésre kerülő nagygyűlésünk az a fórum, ahol meg is vitathatják a kollégák a legfrissebb információkat. Beszámolhatnak a sikereikről, de megoszthatják tapasztalataikat és kételyeiket is egymással.

Eltelt a társaság életében egy újabb négyéves ciklus, így sor kerülhet a vezetőség, az elnökség megújítására. Kérjük is a tagtársakat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a közgyűlésen, érvényesítsék szavazati jogukat, ezzel is növelve a leendő vezetőség legitimitását! Leköszönő elnökként köszönöm az elnökség, a vezetőség és a felügyelőbizottság minden tagjának a konstruktív együttműködést, az aktív társasági élet lehetőségét! Külön szeretném megköszönni a munkáját Mészáros Zsolt barátomnak, aki most átadja a Magyar Pulmonológia Alapítvány kuratóriumának az elnökségét Csoma Zsuzsának, s aki több évtizeden keresztül vezette korrekt módon és határozottan a kuratóriumot. Végül a magam és az egész vezetőség nevében szeretném megköszönni a tagságnak, a tüdőgyógyász kollégáknak a helytállását az elmúlt években! A társaság, a szakma legfontosabb eredménye, hogy a nehéz körülmények ellenére sikerült megtartani a tüdőgyógyászati hálózatunkat, a tüdőgondozók és a magas színvonalon működő fekvőbetegintézmények, osztályok egységét. A betegek az ország minden pontján elérhető távolságban juthatnak hozzá a pulmonológiai szakellátáshoz. Biztos, hogy vannak szakmapolitikai, humánpolitikai gondjaink. Aggódva gondolhatunk az előttünk lévő évtizedre, hogy lesz-e elegendő tüdőgyógyász a feladatok ellátására. Bár a legutóbbi adataink azt jelzik, hogy több szakorvosjelöltünk van, mint korábban, s ez óvatos optimizmusra adhat okot, több fiatalra lenne szükség, hogy az egyre idősebbé váló kollégákat különösen a tüdőgondozókban pótolni lehessen. Nem lehet ezért megkerülni azt a kérdést, hogy mely kompetenciákat lehet átengedni, illetve közösen művelni a háziorvosokkal. Ez kényes kérdés, alapos diszkussziót kíván a tüdőgyógyászaton belül és a háziorvosi szakmával egyaránt. Ennek most talán még nincs itt az ideje, de látva más országok gyakorlatát, hosszabb távon képzéssel, finanszírozással ennek is meg lehet teremteni a reális alapjait.

Visszatekintve az elmúlt évekre a társaság különös hangsúlyt fektetett arra, hogy olyan ösztöndíjrendszert működtessen, amely a társaság vagyonából komoly összegekkel díjazta, ösztönözte a tüdőgyógyászat iránt érdeklődő orvostanhallgatókat és a fiatal kutatókat. Az volt a célunk, hogy a fiatal kollégák figyelmét ilyen módon is felkeltsük a szakmánk iránt, s kedvező tapasztalatokat is szereztünk. Akik megismerték a tüdőgyógyászatot, azok közül többen később itt is maradtak rezidensként, szakorvosjelöltként. Nagy hangsúlyt fordítottunk nemzetközi kapcsolataink megerősítésére. Megszerveztük szintén Pécsett egy éve a Közép-Kelet Európai Tüdőgyógyász Fórumot számos szomszéd ország részvételével, s mi is nagy számban vettünk részt a nemzetközi szakmai eseményeken. Rendezvények, publikációk sorozatával igyekeztünk megismertetni a tüdőgyógyászatot, a légúti betegségeket a laikus közönséggel. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság rendezvényeivel, továbbképzéseivel, pályázataival, kapcsolati lehetőségeivel a jövőben is támogatni kívánja a hazai tüdőgyógyász-társadalmat.

A nagygyűlés reményeink szerint nem csupán a szakmai eseményekkel fogadja a Pécsre érkező kollégákat. Ebben a gyönyörű mediterrán hangulatú városban emlékezetes társasági programmal várunk mindenkit. Lehetőségünk lesz arra, hogy a programok kapcsán megismerjük az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében megszépülő belvárost, a modern konferenciaközpontot vagy a patinás Zsolnay negyedet. Kívánjuk, hogy mindenki érezze jól magát és szép élményekkel gazdagodva utazzon haza a rendezvényt követően!

Dr. Sárosi Veronika
a szervezőbizottság elnöke

Dr. Kovács Gábor
az MTT leköszönő elnöke