Híreink

Felhívás Böszörményi Miklós-díj 2018. évi adományozására

2018. 03. 06. | MTT

A díj alapításának célja, hogy az alapító - a Magyar Tüdőgyógyász Társaság - kitüntesse azokat az orvosokat, akik mindennapi munkájukkal jelentősen hozzájárultak a betegellátás színvonalának emeléséhez. Munkájuk során a betegek gyógyítása mellett a velük való etikus, empatikus foglalkozást tekintették fő feladatuknak. Elsősorban a tbc, de más tüdőbetegségek ellátása, gondozása terén is kiváló munkát végeznek, vagy végeztek pályájuk során.

A díjazás feltételei:

A díjjal az a büntetlen előéletű magyar állampolgárságú orvos tüntethető ki, aki a tüdőgyógyászat területén dolgozik, vagy nyugdíjasként azon a területen dolgozott legalább tíz éven keresztül. Kiemelkedően sokat tett a hazai tüdőgyógyászat érdekében, munkássága példaértékű a következő tüdőgyógyász generációk számára. Személyiségével, tevékenységével kifejezi azt a humánus hozzáállást is, ami a magas szintű szakmai munka mellett elengedhetetlen a többnyire szegény, szociális gondokkal, egyéb társbetegségekkel is küzdő gümőkóros, illetve egyéb tüdőbetegek ellátása során.

A díj odaítéléséről az MTT elnöksége által felkért 5 tagú bizottság előterjesztése alapján az elnökség dönt. A bizottság felé javaslatot tehetnek a díjazott személyére a tüdőgyógyászat terén tevékenykedő orvosok és szakdolgozók mellett tüdőgyógyászati betegek is.

A díjat kétévente egy alkalommal egy személy részére lehet odaítélni. Átadására mindig az MTT nagygyűlésén, a megnyitó ünnepség keretében kerül sor. A díj plakettből, díszoklevélből és pénzjutalomból áll.

Az indoklást is tartalmazó javaslatokat legkésőbb 2018. március 15-ig várjuk a következő címre:

Magyar Tüdőgyógyász Társaság Titkársága
1121 Budapest, Pihenő út 1. J.ép.
email cím: mtt.titkarsag@koranyi.hu