Híreink

Tiszteletbeli tagok köszöntése - Dr. Ramón Rami-Porta

2022. 05. 23. | MTT

A laudáció szép, de csapdás műfaj, s nem csak mert a latin szó nőnemű és a közismerten malignus harmadik declinatio tagja, hanem ha a laudálók és a laudált nem beszélnek egy nyelvet, akkor dönteni kell: melyiken szóljon a dicséret, a hozottisten.

Spanyol legyen, hiszen hozzá szólunk, lévén Barcelona, pontosabban Terassa, ahonnan vendégünk érkezett, vagy magyar, az örvendező fogadóké, a benszülötteké?

Így lett ez a szöveg angol, a kompromisszum nyelve. Pedig ha meggondoljuk, igenis van közös nyelvünk, és az a győri vendégeskedés egyik fő oka; a tüdőrák nyelve: a TNM, amelynek formálásában Ramón Rami-Porta szerepe eltúlozhatatlanul nagy. 2009 óta az IASLC Staging and Prognostic Factors Committee elnöke, az IASLC Staging Manual in Thoracic Oncology szerkesztője, akárcsak az 2016-os IASLC Staging Handbook in Thoracic Oncologyé. Könyvei számosak és megkerülhetetlenek. A számok szerelmeseinek sokat mond, hogy a Google Tudós szerint cikkeire eddig 20 076-an hivatkoztak, a PubMed csak 2002- től fogva 137 cikkéről tud.

Egyetemre Barcelonában járt (1974–1980), PhD-jét Madridban szerezte 1986-ban. Madridban, Santiago de Compostelában, Barcelonában dolgozott, hogy az 1990-es évektől Terassában építse fel a centrumot, amely máig a sebészi mediastinalis staging Mekkája. Sokfelé járt, a legmeghatározóbb talán tokiói tanulmányútja volt. A TNM rendszer utazó nagykövete; az USA, Dél-Amerika, Kína, Japán éppúgy szinte követhetetlen itinerjének tagja, mint Marokkó vagy éppen Vietnam. Nem túlzás egyszemélyes TNM Kutató és Népszerűsítő Intézetnek látni őt. Tudományszervezői tevékenysége az 1990-es évek terassai mediasztinoszkópos workshopokkal kezdődött, amely mára az ESTS Konferenciákat is leköröző Barcelonai International Congress on Lung Cancerré növekedett. Személyes kapcsolatépítő képessége kimeríthetetlen.

Régebbi korok nyelvén a mediasztinoszkópia prófétájának hívnánk. Ma annak a hírvivője, hogy a jó onkopulmonológus megérdemli a jó mellkassebészt, a nem annyira jónak ellenben égető szüksége van rá. És ez fordítva is igaz. Kocher tanításának a mellkassebészeti adaptálója: a legjobb sebész az, aki azt is tudja, hogy mikor nem kell operálni – mert más módszerekkel kisebb veszély árán tovább élhet a beteg. Az optimális kezelés nem követ kőbevésett szabályt; folyamatosan gyarapodó tudás függvénye, amelynek legbiztosabb orientációs pontja a TNM rendszer: a most épp Ramón Rami-Porta által vezetett alakuló, formálódó 9. kiadás.

Nyelvészeink 109 olyan szót ismernek, amelyek a spanyolból érkeztek a magyarba, forrásként vagy közvetítőként. Köztük a barakk, eldorádó, tubák, matt, talizmán.

Ramón Rami-Porta másodjára van itt, hivatalos szakmai fórumon. A szocialista tábor legvidámabb barakkjában 1988. szeptember 5. és 9. között Budapesten, az Európai Pulmonológiai Társaság hetedik kongresszusán már meghívott előadó volt; épp ideje tehát, hogy 34 év után újra eljöjjön. Azon a régi látogatáson bibliofil ösztöne hajtotta a Váci utca könyvesboltjaiba, s ott vette meg első és utolsó magyar nyelvű könyvét: A Greene- kapcsolatot. Ez az a kötődés, mely a CTSnet-beli profiljában a tüdőrák prognosztikus faktorai és a sebészi stádiumbeosztás közé beékelve szerepelteti Graham Greene-t, a ⅩⅩ. századi világirodalom egyik legnagyobbját, az angol katolikus írót. Ugyanolyan jó előadást tudna tartani – ahogy teszi is – Graham Greene életéről, mint ahogy a TNM következő kiadásáról.

Próbálom összerakni a spanyolból jött szavakat: nagy szeretettel fogadjuk Ramón Rami-Portát, az egykor legvidámabb barakkban, Magyarországon, legyen a mi talizmánunk, hogy amikor a tubák mattot ad a tüdőnek, a TNM 9. kiadásával már ne csak szélmalomharcot vívhassunk az NSCLC-vel. Küzdelmünkben, ami néha Don Quijote de la Mancha szélmalmos kalandját idézi, Graham Greene alakja Monsignor Quijote hitével felvértezve köszöntjük Ramón Rami-Portát Győrben.

Dr. Molnár F. Tamás