Híreink

Elnöki köszöntő

2019. 03. 25. | MTT Hírmondó

Szeretettel köszöntöm a kedves kollégákat, akik megtisztelik jelenlétükkel itt Hajdúszoboszlón társaságunk Allergológiai és Légzéspatológiai Szekciójának rendezvényét! A program sokoldalúsága, magas szakmai színvonala biztos záloga e rendezvény sikerességének.

Néhány hónappal ezelőtt Horváth Ildikó professzor asszonyt egészségügyért felelős államtitkárnak nevezték ki, így nem vállalhatta tovább a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöki feladatait, s lemondott e tisztségről. Az a megtiszteltetés ért, hogy múlt év decemberében társaságunk vezetősége a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnökévé választott. Ez óriási megtiszteltetés s egyben felelősség is, figyelembe véve nagyszerű elődeim névsorát.

Felkérést kaptam, hogy röviden vázoljam elnöki elképzeléseimet. Ars poeticám alázattal szolgálni. Kovács Gábortól, majd Horváth Ildikótól egy tisztességgel és harmonikusan működő társaságot vehettem át stabil szellemi és anyagi tőkével.

Szekcióink igen termékenyen és sok-sok, a társasággal összefüggő tudományos programmal működnek. Áttekintve az ez évi rendezvényeket elmondható, hogy a bőség zavarával küszködünk.

Társaságunk tevékenységének filozófiáját áthatja a prevenciós szemlélet. Ez megnyilvánul a dohányzás elleni harc töretlen folytatásával, a COPD-szűréssel, s most pedig új lendületet kap a rizikócsoportos tüdőrák mellkasi CT-vel való szűrése, a mostanában közölt európai vizsgálat igen biztató, pozitív eredményeit is figyelembe véve. Ezek a törekvések a kormányzati szándékkal is összefüggésben vannak.

Izgalmas új feladat a Fiatal Pulmonológusok Fórumának újraélesztése. Idén tavasszal Bakonybélen kerül megrendezésre. Eddigiektől eltérő módon a társaság csupán a lehetőséget biztosítja. A fiatalok maguk döntenek a rendezvény programjáról, s önszerveződéssel megválasztják azokat, akik képviselik elképzeléseiket a társaság felé.

A társaság továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordít arra, hogy felhívja a figyelmet a medikusok körében a tüdőgyógyászatra, a szakma érdekességeire, szépségeire. Eltökéltségünk, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel, ösztöndíjakkal, rendezvényekkel, támogatásokkal segítsük a fiatalokat, hogy biztosítsuk a szakmai utánpótlást.

Júniusban lesz az Epidemiológiai és Gondozási Szekció szolnoki konferenciája, hiszen a szakmát a betegek közelébe is eljuttató járóbeteg-hálózat szerepe rendkívül fontos a minőségi betegellátás szempontjából.

Ez év novemberében egy regionális nemzetközi konferencia társrendezője lesz a Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Immáron harmadik alkalommal ad helyszínt Budapest a Közép-európai Tüdőrák Konferencia megrendezésének. Nagy kihívás, megtisztelő feladat, hiszen a hazai tüdőrák lehangoló epidemiológiai adatai mindenki számára ismertek.

A jövő évi Nagygyűlésünk színhelye Budapest lesz. A szervezőbizottság elnökének Müller Veronika professzor asszonyt kértük fel, a szervezési munkák már folyamatban vannak.

Korábban már többször is felvetődött, hogy az elmúlt évtizedekben átformálódó tüdőgyógyászat valóban csupán egy kis, főként konzultációs szakma-e? Meggyőződésem, hogy nem. A tüdő megbetegedésének tárháza a COPD-n, az asthma bronchialén keresztül a speciális, sokszor igen nehéz problémamegoldást igénylő ritkább tüdőbetegségeken át a hazai gyakorlatban, főként a pulmonológiai hálózat keretein belül kezelt tüdőrákot is figyelembe véve, komplex egész. Az ambuláns szakellátás, a gondozás, a kórházi betegellátás sokrétűsége garantálja a pulmonológia meghatározó helyét az egyéb diszciplínák között. Ezt minden magyar tüdőgyógyásznak hittel s a meglévő megfelelő szakmaisággal, büszkén kell vallania.

Dr. Ostoros Gyula
a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke