Híreink

Az MTT vezetőségválasztó közgyűlése

2018. 05. 25. | MTT Hírmondó

Kovács Gábor, az MTT elnöke a közgyűlést szavazóképesnek nyilvánította, a napirendi pontok ismertetése után először dr. Pápai-Székely Zsolt főtitkár beszámolója hangzott el, majd dr. Gálffy Gabriella kincstárnok ismertette a Társaság 2017. évi gazdasági tevékenységét és helyzetét.

A Társaság teljes vagyona 117 millió 732 ezer forint, a bevételek 60,595 millió forintot, a kiadások 63,408 millió forintot tettek ki, a tárgyévi eredmény −2,813 millió Ft. A Társaság költségvetési támogatásban 2017-ben nem részesült. Az MTT anyagi helyzete stabil, biztos alapokon nyugszik.

Az Allergológiai és Légzéspatológiai Szekció vezetője, dr. Szilasi Mária beszámolt a tavalyi sikeres ülésről, amit mintegy 250 kolléga részvételével 2017. március 2–4. között a kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelban tartottak. A Szekció 2018-ban nem tart önálló ülést, a vezetőségi ülést a Nagygyűlés alatt tartják meg.

Dr. Szima Barna, a Magyar Bronchológus Egyesület beszámolójában kiemelte a 2017. június 22–24. között Mátraházán nagy sikerrel megrendezett WABIP tréninget. A szokásos éves konferencia és továbbképző tanfolyam 2017. október 5–7. között Tatán volt. Idén október 11–13. között Mátraházán kerül majd sor a rendezvényre.

Dr. Bauknecht Éva, az Epidemiológiai és Gondozási Szekció vezetője elmondta, hogy a szekció rendezvénye 2017. június 8–10. között Győrben 260 fő feletti létszámmal zajlott. A szekció vezetőségválasztása 2019- ben esedékes. A Gyermekpulmonológiai Szekció elnöke, dr. Laki István számolt be tevékenységükről. A 2017. novemberében, Balatonfüreden tartott rendezvényen 56 előadást hallgathattak meg a résztvevők, köztük a szekció első tiszteletbeli tagjáét, a stockholmi Kárpáti Ferenc doktorét.

Dr. Varga János, Kardiopulmonális munkacsoport/szekció és Légzésrehabilitációs Szekció elnöke örömének adott hangot a terület iránt tapasztalható növekvő érdeklődés kapcsán. A szekció az Allergológiai és Légzéspatológiai Szekcióval közösen tartotta rendezvényét 2017. március 2–4. között Kecskeméten. A munkacsoport idén október 26–27-én az MKT-MTT Kardiopulmonális Munkacsoporttal szervez konferenciát Mátraházán.

Dr. Bogos Krisztina, az Onkopulmonológiai Szekció elnöke beszámolt a „Harcosok klubja” rendezvényekről, amit 2017-ben három alkalommal is megszerveztek a Rákellenes Ligával közösen. A Szekció 2017. december 7–9. között Budapesten tartotta konferenciáját, ahol a szakdolgozók is bemutatták tevékenységüket. A vezetőségválasztásra idén, az október 11–13. között Mátraházán megrendezésre kerülő konferencián kerül sor.

A beszámolókat a tagság egyhangúan elfogadta, majd az MTT Felügyelő Bizottságának jelentését dr. Orosz Mária ismertette.

Dr. Somfay Attila, a Társaság tudományos lapja, a Medicina Thoracalis elmúlt évi eredményeiről beszélt: a 6 lapszám megjelent, a csökkenő hirdetési aktivitás ellenére a nyereség 2017-ben 5,984 millió Ft volt. A szerkesztőség kéziratokban nem bővelkedik, de a pontos megjelenéshez megfelelő számú dolgozat érkezik.

Dr. Mészáros Zsolt, a Magyar Pulmonológiai Alapítvány leköszönő elnöke kiemelte a kutatási támogatások, a hallgatói ösztöndíjak és a kongresszusi részvételekhez hozzájárulások szerepét. A lehetőségek részletes ismertetése ellenére – sajnálatos módon – a korábbi évekhez képest kevesebb pályázat érkezett. Megköszönte az MTT elnökségének baráti, korrekt és nyílt magatartását, amit az elmúlt 18 évben munkájához kapott.

Zárszóként dr. Kovács Gábor leköszönő elnök fejezte ki köszönetét a vezetőség munkájáért, ezután a vezetőségválasztás lebonyolítását dr. Csiszér Eszter, a jelölőbizottság vezetője kezdte meg.